Transformatie binnen het sociaal domein van de gemeente Renkum

Wat is er bereikt en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
PublicatiesGepubliceerd op: 01-07-19
De gemeente Renkum heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de transitie op te vangen en de transformatie van het sociaal domein vorm en inhoud te gaan geven.

Het doel van de transformatie is goede dienstverlening voor alle inwoners binnen krimpende budgetten. De gemeente heeft hierbij acht uitgangspunten centraal staan, en heeft deze uitgewerkt in richtingen voor beleid. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde of de uitvoering van het vastgestelde beleid heeft geleid tot realisatie van gestelde doelstellingen. Dit deden we door betrokkenen te laten spreken over de centrale uitgangspunten in het sociaal domein.

We nodigden medewerkers van de gemeente, inwoners en samenwerkingspartners uit om succesfactoren en knelpunten te benoemen en na te denken over de ingrediënten voor langdurige innovatie in het sociaal domein. Uit het onderzoek komen concrete aanbevelingen voor de gemeente Renkum om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Onderzoekers

 • Tineke Meulenkamp
 • Jessica van den Toorn
 • Kirsten TinnemansOnderzoeker
 • Leyla Reches

Thema's

 • Sociaal Domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: