Toetsing Kwaliteit Jeugd-GGZ

Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit cliëntperspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Cliënten van de Jeugd-GGZ kunnen vanaf heden hun mening geven over de kwaliteit van zorg die zij ontvangen binnen de Jeugd-GGZ. Het Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit Cliëntperspectief wordt 11 oktober gepresenteerd tijdens ’t Podium Het Kind en het Badwater, over de kwaliteit en toekomst van de Jeugd-GGZ.

Stichting Alexander, het Landelijk Platform GGZ en het Verwey-Jonker Instituut maakten dit handboek speciaal voor de Jeugd-GGZ. Kinderen, jongeren en hun ouders hebben dikwijls een duidelijke mening over de zorg die zij van de Jeugd-GGZ ontvangen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het handboek biedt een variëteit aan instrumenten om hun ervaringen boven tafel te krijgen. De instellingen voor Jeugd-GGZ bleken zelf behoefte te hebben aan een eigen kwaliteitsinstrument. In samenwerking met enkele van die instellingen en cliënten is een set kwaliteitscriteria ontwikkeld.

Het Handboek vormt een handvat voor cliënten (ouders, jongeren én kinderen), medewerkers, directeuren en cliëntenraden om de criteria te toetsen. Het bevat praktische hulpmiddelen, zoals kinderkaartjes, jongeren- en oudervragenlijsten en panelformats. Het hand boek bevat bovendien een stappenplan voor de uitvoering van de toetsing. Alle Jeugd-GGZ organisaties krijgen het handboek gratis uitgereikt en kunnen ermee aan de slag om de toetsing samen met cliënten vorm te geven.

Zie voor meer informatie over deze publicatie Stichting Alexander

Onderzoekers

  • Susan Ketner
  • Kitty Jurrius
  • Nic Vos de Wael

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Overig
Deel deze publicatie op: