Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
In opdracht van het Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn heeft het Verwey-Jonker Instituut een toekomstverkenning verricht naar ontwikkelingen in zorg en welzijn en de gevolgen daarvan voor de beroepsuitoefening. De uitkomsten van de verkenning vormen een basis voor de nieuwe beroepenstructuur in zorg en welzijn, die het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn momenteel ontwikkelt.

Dit rapport bevat een beschrijving van belangrijke maatschappelijke en beleidsontwikkelingen en veranderingen in de vragen en behoeften van burgers en cliënten, die nu en in de nabije toekomst plaatsvinden. Vervolgens worden de gevolgen daarvan geschetst voor de beroepsuitoefening en de beroepenstructuur.

De onderzoekers signaleren dat er behoefte is aan nieuwe typen professionals: brede, nabije professionals die gespecialiseerd zijn in netwerkontwikkeling en gespecialiseerde professionals, die wel een brede blik hebben. In het rapport wordt ingegaan op de kenmerken van het handelen van deze professionals en de bijbehorende competenties. Voor de beroepenstructuur zijn de huidige vijf (beroepen)domeinen geen goed uitgangspunt meer voor de indeling en beschrijving van beroepen, functies en competenties waar in de nabije toekomst behoefte aan is.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Nanne Boonstra
  • Jan Willem Duyvendak
  • Esther Plemper

Thema's

Deel deze publicatie op: