Toekomstontwerp Integrale hulpverlening straatprostituees

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Straatprostituees met een hulpvraag raken nogal eens tussen de wal en het schip bij het zoeken naar adequate hulp. In dit deelonderzoek is zowel in kaart gebracht waar de behoefte aan hulp van straatprostituees uit bestaat als waarom verwijzingen vaak niet slagen. Dit heeft een zestal concrete hulpvraagbeschrijvingen opgeleverd.

Vervolgens is er aan de hand van deze hulpvraagbeschrijvingen een toekomstonderzoek gedaan naar de opzet van een integrale hulpverlening voor straatprostituees in Utrecht. Hiertoe zijn twee teams gevormd:

  • Een team van (voormalige) straatprostituees en medewerkers van het huiskamer voor straatprostituees en
  • Een multisectoraal samengesteld team van hulpverleners, politie en gemeentefunctionarissen.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp ‘Integrale hulpverlening straatprostituees’, dat in dit rapport gepresenteerd wordt.

Onderzoekers

  • Marjolein Goderie
  • Rally Rijkschroeff
  • Karin Huntjens

Thema's

Deel deze publicatie op: