Toegang tot vrijwilligerswerk

Maatwerk voor mensen met een lichamelijke functiebeperking
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
De Vrijwilligerscentrale Utrecht experimenteert sinds 1996 met een traject dat mensen met een lichamelijke functiebeperking helpt bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Individueel maatwerk staat hierbij voorop.

‘Toegang tot vrijwilligerswerk’ biedt een kijkje in de keuken van de trajectbegeleidster. Haar handwerk gedurende de afgelopen jaren komt hierin aan bod. Stap voor stap wordt haar aanpak uit de doeken gedaan.

Onderzoekers

  • Koos VosExtern
  • Jan Foolen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: