Terugdringen en voorkomen van onderlinge agressie en geweld in TBS-inrichtingen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Agressie en geweld tussen personeel onderling vormen een substantieel probleem binnen penitentiaire inrichtingen. Hoewel in vergelijking met het reguliere gevangeniswezen de tbs-sector beduidend lager scoort, speelt het probleem ook hier. Het buitenland kent met de Nederlandse tbs-klinieken vergelijkbare settings.

Dit rapport gaat na welke kennis en ervaring in andere landen is opgedaan bij het aanpakken van onderlinge agressie en geweld. Het blijkt dat geen van de instellingen in de onderzochte landen hiervoor een specifiek beleid heeft. Ook ontbreekt onderzoek in deze sector. Desondanks zijn vrijwel alle betrokkenen het erover eens dat een gerichte aanpak nodig is. Tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om beleid te maken. Het onderwerp is omgeven met schaamte en moeilijk te definiëren. Daarbij gaat het vaak om subtiele vormen van agressie. Voor een succesvolle aanpak is daarom een systeembenadering nodig die zich richt op meerdere elementen tegelijk: de definitie, het personeelsbeleid, de organisatiecultuur, de rol van leidinggevenden en gedragscodes.

Onderzoekers

  • Marjan Wijers
  • Sandra ter Woerds

Thema's

Deel deze publicatie op: