Terug in de maatschappij

Plaatsing en begeleiding van forensisch psychiatrische patiënten in RIBW's
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
De afgelopen jaren zijn in een aantal regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) plaatsen voor forensisch psychiatrische patiënten gerealiseerd. Dit zijn bewoners die psychische en/of sociale problemen hebben en tevens in aanraking zijn geweest met justitie. Uit deze evaluatie blijkt dat de RIBW’s over het geheel genomen tevreden zijn over de plaatsing en begeleiding van forensisch psychiatrische patiënten. Ze willen dit beleid gaarne continueren.

De onderzochte plaatsen zijn behoorlijk succesvol. Zowel begeleiders als forensisch psychiatrische patiënten oordelen positief over de resultaten, de bereikte doelen en het leven in de woonvorm. Ingrediënten voor succes zijn vooral te vinden in een geleidelijke overgang van kliniek naar RIBW met een duidelijke regie. Dit vereist een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen kliniek en RIBW.

Andere ingrediënten voor succes betreffen een zorgvuldige voorbereiding van de plaatsing, de expertise en inzet van begeleiders, de motivatie van de forensisch psychiatrisch patiënt en diens medebewoners, en een hoge mate van vertrouwen en openheid tussen de forensisch psychiatrisch patiënt en diens begeleiders. Mits deze voorwaarden aanwezig zijn, zouden ook andere RIBW’s die nu nog huiverig staan tegenover de begeleiding van forensisch psychiatrische patiënten er toe over kunnen gaan deze bewoners in hun populatie op te nemen.

Onderzoekers

  • Esther Plemper

Thema's

Deel deze publicatie op: