Technologie voor sociale integratie

Technologiescan in het kader van het programma 'Technologie & Samenleving
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
Het programma Technologie & Samenleving van het Ministerie van Economische Zaken heeft tot doel projecten te stimuleren die leiden tot een betere benutting van technologische mogelijkheden bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. In het kader van dit programma heeft het Verwey-Jonker Instituut een technologiescan “Technologie voor Sociale Integratie” uitgevoerd: een verkennende studie die inzicht geeft in de (technologische) stand van zaken op het gebied van sociale integratie en die informatie oplevert over de terreinen waarop een programma “Technologie voor Sociale Integratie” kan bijdragen aan de ontwikkeling van kansrijke producten en diensten.

De technologiescan resulteert in de conclusie dat een programma op het terrein van technologie voor sociale integratie zowel wenselijk als haalbaar is. Vanuit de verschillende perspectieven (technologische innovatie, economische relevantie, bijdrage aan sociale integratie) bieden zich verscheidene kansen en mogelijkheden aan.

Vijf aandachtsgebieden komen in aanmerking voor opname in een programma technologie voor sociale integratie:

  1. De communicerende burger;
  2. Arbeidsmarktbemiddeling;
  3. Design-for-all;
  4. Leefbaarheid van buurten;
  5. Inkomen en sociale uitkeringen.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff

In samenwerking met

J. Steyaert

F. Hordijk

Thema's

Deel deze publicatie op: