Taakcombineerders in het landelijk gebied

Naar een sociale infrastructuur voor het combineren van arbeid en zorg op het platteland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Wonen in een landelijke omgeving is voor mensen met kinderen vaak zeer aantrekkelijk. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) wil de leefbaarheid van het landelijk gebied dan ook vergroten. Tegelijkertijd is de sociale infrastructuur op het terrein van arbeid en zorg niet altijd optimaal. In de discussie over het combineren van arbeid en zorg is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de specifieke problemen van taakcombineerders in het landelijk gebied.

Het rapport Taakcombineren in het landelijk gebied laat zien welke leemtes er zijn in de sociale infrastructuur voor taakcombineerders in het landelijk gebied. Tevens beschrijven de onderzoekers aan de hand van vier pilots welke verbeteringen mogelijk zijn. De pilots richten zich op kinderopvang, vervoer en dienstverlening. Flexibele, kleinschalige kinderopvang, goed en veilig vervoer en afstemming van verschillende diensten zijn minimaal noodzakelijk voor het combineren van arbeid en zorg in het landelijk gebied.

Tijdens het onderzoek is bovendien gekeken naar de manier waarop door bewoners en professionals in het landelijk gebied verbeteringen tot stand zijn gebracht. Van belang is dat taakcombineerders ook zelf initiatieven nemen in het ontwikkelen van netwerken en activiteiten. De worteling van nieuwe initiatieven in de lokale gemeenschap is voor het slagen ervan cruciaal. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen taak is weggelegd voor de (landelijke) overheid. Wil ook op de langere termijn het landelijk gebied vitaal blijven, dan lijkt een stimuleringsmaatregel leven en werken voor het landelijk gebied onontbeerlijk.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: