Structureel inschakelen van ziekenhuis maatschappelijk werk voor kankerpatiënten

Evaluatie-onderzoek naar het IKMN project
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Kankerpatiënten bleken het nagenoeg allemaal zeer te waarderen, dat hun ongevraagd psychosociale hulpverlening werd aangeboden kort nadat zij in het ziekenhuis de diagnose kanker vernomen hadden. De meesten van hen bleken ook gebruik te maken het aanbod om een keer met een professionele hulpverlener over de psychosociale gevolgen van de ziekte te spreken.

Bij ongeveer een derde van deze patiënten volgde op een eerste gesprek nog een vervolghulpverlening, die gemiddeld in vier gesprekken afgerond werd. Deze bevindingen werden verkregen in het evaluatie-onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut betreffende een experiment in het standaard aanbieden van ziekenhuis maatschappelijk werk aan kankerpatiënten, dat door het IKMN in vijf ziekenhuizen in de Utrechtse regio was opgezet. De bij het experiment betrokken, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers oordeelden nagenoeg allemaal gunstig over de in het experiment verkregen resultaten. Er werden slechts zeer weinig afwijzende reacties verkregen.

Op grond van de resultaten van het onderzoek kon berekend worden, dat deze wijze van werken ongeveer ( 100,- per kankerpatiënt kost. De verkregen gegevens lieten het niet toe te berekenen, hoeveel extra (meer dan het reguliere ziekenhuis maatschappelijk werk voor kankerpatiënten) deze wijze van benaderen vergt. Zeker is, dat dit minder dan die ( 100,- per patiënt is.

De voornaamste conclusie van het rapport is dat, indien men een optimale psycho-sociale zorg voor kankerpatiënten nastreeft, dit experiment daartoe een effectieve en efficiënte wijze van werken aanreikt.

1572

Onderzoekers

  • Willem Melief

Thema's

Deel deze publicatie op: