Stichting Leergeld Den Haag en corona

Hoe ervaren gezinnen met een laag inkomen de corona periode en welke ondersteuning is gewenst?
PublicatiesGepubliceerd op: 15-10-20
In Den Haag ondersteunt Stichting Leergeld Den Haag kinderen uit gezinnen met een laag inkomen door te voorzien in bijvoorbeeld fietsen, computers, sportmaterialen en schoolspullen. De maatregelen die sinds de corona uitbraak van kracht zijn hebben verstrekkende gevolgen gehad voor de doelgroep van de stichting. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met Stichting Leergeld Den Haag hoe gezinnen met een laag inkomen het langdurig verplicht thuiszitten vanwege corona beleven. Daarnaast onderzochten zij ook hoe gezinnen met een laag inkomen digitalisering ervaren in coronatijd, en wat zij nodig hebben om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt.

In het onderzoek hielden we gestructureerde interviews met 25 ouders en 22 jeugdigen over de gevolgen van de corona-maatregelen voor jeugdigen en gezinnen. Dit leverde een levendig beeld op van hoe gezinnen deze periode zijn doorgekomen en wat ze hierin hebben gemist en nodig hebben. In dit rapport doen we aanbevelingen voor Stichting Leergeld Den Haag om de doelgroep te ondersteunen, naast aanbevelingen gericht op de gemeente, scholen en praktijkorganisaties.

Onderzoekers

 • Asia SartiOnderzoeker

Thema's

 • Coronadossier

  De coronacrisis raakt ons allemaal. Het heeft bijvoorbeeld invloed op zaken als huiselijk geweld, armoede, sociale stabiliteit, veiligheid, en meer. Lees hier artikelen en publicaties over de invloed van de coronacrisis op verschillende gebieden van de samenleving. Bekijk hieronder het laatste nieuws en de laatste publicaties rondom ons onderzoek en corona.

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: