Staalkaart EU-migranten: Staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op de integratie van EU-migranten

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 19-05-16

Staalkaart EU-migranten

Bettty Noordhuizen

Inge Razenberg

Meintje van Dijk|Download


2016


ISBN 978-90-5830-738-5

30 pag.
Staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op de integratie van EU-migrantenGemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie gebruiken ter informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van integratiebeleid. De Staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding.


Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde deze staalkaart voor gemeentelijk beleid gericht op intergratie van EU-migranten. Binnen de staalkaart is er gebruik gemaakt van goede voorbeelden van gemeenten die actief bezig zijn met integratiebeleid voor EU-migranten. Dit zijn onder meer gemeente Amsterdam, gemeente Westland, gemeente Peel en Maas en gemeente Eindhoven. De staalkaart is bedoeld als inspiratiebron: om te informeren, concrete voorbeelden te verspreiden, input te geven voor nieuwe initiatieven op lokaal niveau en te enthousiasmeren. Ook willen we met deze staalkaart de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen gemeenten faciliteren. Waar mogelijk geven we bij de voorbeelden ook de contactinformatie van de betrokken organisatie of medewerker.


Uit een eerdere publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving bleek dat ongeveer 70 procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, knelpunten ervaart met betrekking tot deze doelgroep. Desondanks heeft ongeveer 60 procent van hen geen gericht beleid voor deze doelgroep. Dit terwijl gemeenten het, wederom volgens de enquête, wel als hun taak beschouwden om EU-migranten te ondersteunen zodat zij succesvol deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.http://www.kis.nl/publicatie/staalkaart-eu-migranten


Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Delen dit artikel op: