Sportverenigingen in beeld bij de Wmo

De rol van de gemeente bij de samenwerking tussen de sociale sector en sportverenigingen. Wmo Kenniscahier 21
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Wetenschappelijke studies tonen aan dat sportdeelname onder bepaalde condities bijdraagt aan doelstellingen van organisaties uit de sociale sector. Gemeenten kunnen de samenwerking tussen sportverenigingen en professionele organisaties uit de sociale sector, zoals opvang- en welzijnsinstellingen, tot stand brengen en bestendigen.

In deze rapportage is te lezen hoe gemeenten allereerst sportinclusief denken binnen de sociale sector kunnen bevorderen. Ten tweede kan de gemeente als verbinder fungeren tussen organisaties uit de sociale sector en sportverenigingen. Ten derde hebben gemeenten een taak in het waarborgen van de kwaliteit van sociaal sportaanbod. In deze rapportage vinden gemeenten praktische handreikingen voor de invulling van deze rollen.

Onderzoekers

  • Niels HermensSenior onderzoeker
  • Anna JansmaOnderzoeker
  • Erik van Marissing

Thema's

Deel deze publicatie op: