Sportieve kansen met de Wmo

Over de inzet van sport voor burgerparticipatie, sociale samenhang en preventief jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Wat draagt sport bij aan het realiseren van de Wmo-doelen, en dan vooral het algemene doel van de wet: meedoen? Is de ambitie om sport als positieve interventie te laten fungeren aannemelijk als het gaat om het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en het creëren van een positieve pedagogische omgeving? Om deze vragen te beantwoorden gaan we in het rapport in op de relatie tussen sport(beoefening) en de Wmo. We beschrijven op welke manier sport helpt bij het behalen van gemeentelijke en landelijke beleidsdoelen met de Wmo.

Het onderzoek laat zien dat sport een succesvolle manier is om Wmo-doelen te realiseren. Zo is sport een uitstekend middel om de participatie van burgers te vergroten, door mee te doen met sport of door zich in te zetten als vrijwilliger bij sportverenigingen of sportactiviteiten. Sport biedt ook kansen om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten. De leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken kunnen door buurtsport en verenigingssport worden vergroot. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan kan sport bovendien ingezet worden voor opvoedingsondersteuning en als preventieve interventie. Hiervoor is samenwerking tussen de sectoren sport, welzijn en gezondheid onmisbaar.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: