Sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
In februari 2010 is het evaluatierapport van het programma Integratie: Allemaal Tilburgers: een divers beeld gepresenteerd en in het college besproken. De evaluatie van het integratie- en participatiebeleid laat zien dat integratie een lange adem nodig heeft. Op dit gebied zijn er dus geen gemakkelijke oplossingen.
De raad van de gemeente Tilburg heeft naar aanleiding van deze evaluatie aanvullend twee projecten laten onderzoeken door het Verwey-Jonker Instituut, namelijk Fietslessen voor allochtone vrouwen bij het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen en Zwemmen voor vrouwen in zwembad Stappegoor.

Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat beide projecten (onder andere) gericht zijn op integratie. Het project Fietslessen voor allochtone vrouwen wordt erg positief gewaardeerd door de deelneemsters. Ze zijn een stap verder gekomen; ze hebben leren fietsen, zijn onafhankelijker geworden en hun zelfvertrouwen is toegenomen. Het project Zwemmen voor vrouwen wordt niet door alle deelneemsters positief gewaardeerd. Vrouwen haken af, onder andere door de houding van het personeel, de openingstijden en de kritiek op afwijkende zwemkleding. De doelstellingen worden bij dit project slechts gedeeltelijk gehaald.

Onderzoekers

  • Marie-Christine van Dongen

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: