Sport en bewegen in de opvang

Eindrapportage van drie jaar onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De Federatie Opvang voerde van 2010 tot begin 2013 het programma Meedoen! uit, met financiering van het ministerie van VWS. Een van de doelen was sporten en bewegen mogelijk te maken voor cliënten in lidinstellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. Het deelproject Meedoen! Sport en Bewegen moest hiervoor de basis leggen. Niet alleen binnen de instellingen, maar vooral ook daarbuiten werd aandacht gevraagd voor sport en bewegen voor deze groepen.

Uitgangspunt was het positieve effect van sport en bewegen en de bijdrage die het levert aan verdere participatie. Drie jaar werd dan ook hard gewerkt aan het organiseren van activiteiten, het trainen van professionals, het opbouwen van netwerken en het neerzetten van enkele grote sportevenementen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van Federatie Opvang wat deze inspanningen voor sport en bewegen binnen de instellingen hebben opgeleverd. Dit gebeurde in drie achtereenvolgende metingen in 2010, 2011 en 2012.

Deze rapportage presenteert de opbrengsten van drie jaar sport en bewegen in de opvang. De resultaten zijn bemoedigend. Zo krijgt sport en bewegen een vaker een structurele plaats binnen de instellingen. Ook hebben meer en meer instellingen een sport- en beweegaanbod. Daarnaast krijgt het motiveren en activeren van cliënten om te participeren in de sport, meer aandacht. De resultaten bieden belangrijke inzichten in de vorderingen van instellingen, maar ook in de uitdagingen voor de toekomst.

Onderzoekers

  • Rianne Verwijs
  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: