Speuren naar interculturele kwaliteit GGZ

Perspectieven voor betere kwaliteit van zorg voor vluchtelingen en migranten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Op grond van de Kwaliteitswet dient de zorg doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht te zijn. De etnisch-culturele diversiteit onder cliënten van zorginstellingen neemt toe. Het is daarom nodig dat instellingen gerichte aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse.

Dit onderzoek maakt deel uit van het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg in de GGZ. In samenwerking met twee instellingen, GGZ De Geestgronden en GGZ Regio Breda, is nagegaan in welke richting men kwaliteitsverbeteringen zou kunnen zoeken; inhoudelijk, strategisch en organisatorisch.

Gekozen is voor onderzoek in regio’s waar de multiculturele samenleving nog wat minder nadrukkelijk aanwezig is dan in de grote steden en waar ook de GGZ zich nog minder expliciet heeft gericht op culturele diversiteit. Juist omdat hier tot nu toe nog minder sprake is van interculturalisatie kunnen alternatieve strategieën worden verkend. Hoe kan een instelling voor GGZ in het kader van het eigen kwaliteitsbeleid vorm geven aan verbetering van zorg voor allochtonen en vluchtelingen?

Onderzoekers

 • Henk Jan van Daal
 • Margaret Brugman
 • Naray Sönmez

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: