Speerpunten van lokale actie

Een proeve van zelfevaluatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Speerpunten van lokale actie is een resultaat van de zelfevaluatie in project EG-actieprogramma (1990-1994), de Nederlandse modelactie in het kader van Armoede 3.

Deze zelfevaluatie had verschillende doelen: het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het uitvoerend werk; het bijsturen van plannen en activiteiten van onderaf; en het in beeld brengen van resultaten van het project in termen van processen (het ‘ver-producten van processen’). Dit alles vereiste de bereidheid van de uitvoerders van het project om hun eigen filosofie, houding en werkwijze ter discussie te stellen. Twee onderzoeksbureaus hielpen hen hierbij: het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht en Van ’t Erva Consult te Eindhoven.

Beschikbaar bij MOVISIE

Onderzoekers

  • Jan Foolen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: