Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Op verzoek van College voor Zorgverzekeringen heeft het Verwey-Jonker Instituut vijf organisaties geëvalueerd die behandeling bieden aan mensen met een autismespectrumstoornis. Het betreft Arduin, Amarant, Onder één Dak, Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Noord-Brabant en Sint Marie. De evaluatie richt zich op de vormgeving, werkwijze en inhoud van de zorg. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn zorginhoudelijke en organisatorische richtlijnen en protocollen opgesteld die een bijdrage leveren aan een basispakket specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.

De richtlijnen omvatten de volgende punten: signalering en aanmelding, diagnosestelling, indicatiestelling, begeleiding, zorgtoewijzing, zorgrealisatie, behandelinhoud, evaluatie, deskundigheid, personeel, voorwaarden, samenwerking, betrokkenheid ouders en familie. Er zijn vijf protocollen ontwikkeld: screening van autismespectrumstoornissen, individueel descriptieve diagnostiek, individueel behandelingsplan, opstellen van dagprogramma en observatie van jonge kinderen.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis sterk in ontwikkeling is. Het rapport draagt diverse aandachtspunten voor de komende jaren aan. Naast de verbreding en uitwisseling van kennis, de onderbouwing en evaluatie van behandelmethoden en het behoud en de motivatie van het personeel worden de uitwerking van het cliëntperspectief, en de vroegtijdige opsporing en interventie van autismespectrumstoornissen genoemd. Bovendien is netwerkvorming tussen organisaties die te maken hebben met mensen met een autismespectrumstoornis belangrijk, zowel voor zorg en welzijn als voor onderwijs, werk en wonen.

Onderzoekers

  • Esther Plemper
  • Henk Jan van Daal

In samenwerking met

Prof. dr. I.A. van Berkelaer-Onnes

Drs. Y.M. Dijkxhoorn

Drs. M.J. Middelkamp

Thema's

Deel deze publicatie op: