Bordspel: Spanningsvelden rond arbeidstoeleiding van statushouders

Een bordspel voor professionals om samen afwegingen te maken
PublicatiesGepubliceerd op: 18-03-19
KIS ontwikkelde een spel dat gemeenten en andere organisaties helpt in het maken van afwegingen in de arbeidstoeleiding van statushouders. Aan de hand van dit spel kunnen professionals die een rol spelen bij arbeidstoeleiding het gesprek aangaan en tot passende keuzes komen.

We definieerden negen spanningsvelden waarbinnen klantmanagers, samen met andere belanghebbenden, afwegingen maken. Zoals hoe kunnen verschillende partijen samenwerken bij de arbeidstoeleiding van statushouders? Of hoe combineer je inburgering en werk?

Als je, in uitvoering of beleid, een rol speelt bij de arbeidstoeleiding van statushouders, is het van belang inzicht te krijgen in deze spanningsvelden en hoe andere belanghebbenden deze ervaren. Dit spel helpt je om je te verdiepen in vraagstukken rond arbeidstoeleiding en hierover in gesprek te gaan. Zo ontstaat de mogelijkheid om alleen of samen tot passende keuzes en acties te komen.

Speel het spel

Het spel bestaat uit een spelbord, toelichting en beschrijving van de negen spanningsvelden. Door op de naam van het spanningsveld te klikken kun je de beschrijving van het desbetreffende spanningsveld lezen.

Onderzoekers

  • Lineke van Hal
  • Marlinda van der HoffOnderzoeker

In samenwerking met

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: