Some Years of Communities that Care

Learning from a social experiment
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
The purpose of this study is to examine prevention of youth problem behaviours, to research these behaviours and the relationships with social determinants, and to look at the effects of a community-based prevention strategy. Research questions addressed in this study come from activities that have been carried out during the last ten years in different sociocultural contexts, especially in the Netherlands.

Communities That Care (a community-wide prevention strategy for neighbour hoods and cities) played a central role in these activities. It is theoretically introduced and it’s scientific and practical consequences are discussed.

Nederlandse introductie:

Learning from a social experiment

Het doel van deze studie (Enige Jaren Communities That Care. Leren van een sociaal experiment) is onderzoek van preventie van probleemgedragingen van jongeren, onderzoek van probleemgedragingen en de relaties met sociale determinanten en het effect van een wijkgerichte preventie strategie. Onderzoeksvragen die in deze studie zijn gesteld komen voort uit activiteiten die gedurende de laatste tien jaar zijn ondernomen in verschillende sociaal-culturele contexten, vooral in Nederland. In deze activiteiten speelde Communities that Care (een gemeenschapsbrede preventiestrategie voor wijken en steden) een centrale rol.

Onderzoekers

  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: