Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Een verkenning van wijkinitiatieven gericht op sociale verbinding
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 17-07-19

De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht in hoeverre deze initatieven bijdragen aan sociale verbinding.

We bestudeerden twee wijkinitiatieven: de Voorkamer in Utrecht en Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven. Naast een verkenning van de literatuur hielden we interviews met betrokkenen en met bezoekers van de initiatieven.

We onderzochten in hoeverre sociale verbinding in deze initiatieven tot stand komt tussen nieuwkomers (veelal statushouders) en andere wijkbewoners, en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Daarbij keken we naar de vier voorwaarden die volgens de contacttheorie van Allport (1954) het effect van sociaal contact kunnen versterken: een gelijkwaardige positie tussen groepen, een gezamenlijk doel, samenwerking, en ondersteuning door autoriteiten. Voor beleidsmakers, professionals en initiatiefnemers van wijkgerichte interventies brachten we de werkzame elementen van de initiatieven in kaart.

ISBN Nummer 978-90-5830-973-0
2019

Download via KIS

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: