Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Een verkenning van wijkinitiatieven gericht op sociale verbinding
PublicatiesGepubliceerd op: 17-07-19
De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht in hoeverre deze initatieven bijdragen aan sociale verbinding.

We bestudeerden twee wijkinitiatieven: de Voorkamer in Utrecht en Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven. Naast een verkenning van de literatuur hielden we interviews met betrokkenen en met bezoekers van de initiatieven.

We onderzochten in hoeverre sociale verbinding in deze initiatieven tot stand komt tussen nieuwkomers (veelal statushouders) en andere wijkbewoners, en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Daarbij keken we naar de vier voorwaarden die volgens de contacttheorie van Allport (1954) het effect van sociaal contact kunnen versterken: een gelijkwaardige positie tussen groepen, een gezamenlijk doel, samenwerking, en ondersteuning door autoriteiten. Voor beleidsmakers, professionals en initiatiefnemers van wijkgerichte interventies brachten we de werkzame elementen van de initiatieven in kaart.

ISBN Nummer 978-90-5830-973-0
2019

Download via KIS

Onderzoekers

 • Kirsten TinnemansOnderzoeker
 • Lotte van Beers
 • Noël KosterJunior onderzoeker
 • Nanou van Iersel

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: