Sociale veiligheid op het spoor

Onderzoek naar het maatregelenpakket ter verbetering van de sociale veiligheid in treinen en op stations
PublicatiesGepubliceerd op: 04-10-17
In maart 2015 vond een ernstig geweldsincident met een treinconducteur plaats. Naar aanleiding daarvan zijn acht extra maatregelen versneld ingevoerd om de sociale veiligheid op en rond het spoor te verbeteren. Het Rijk, de NS, ProRail en de vakbonden willen daarmee de veiligheid op en rond het spoor vergroten voor zowel reizigers als NS-personeel. Begin 2016 zijn via een quick scan onder andere de genomen maatregelen en hun verwachte effect in kaart gebracht.

Dit is de vervolgevaluatie. In dit rapport geven we inzicht in de status van de implementatie van de acht maatregelen, beschrijven de ontwikkelingen in subjectieve en objectieve sociale veiligheid, en laten zien in hoeverre de acht maatregelen invloed hebben op de sociale veiligheid op en rond het spoor.

Onderzoekers

  • Jolijn Broekhuizen
  • Maaike van Kapel
  • Shanna Mehlbaum

Thema's

Deel deze publicatie op: