Sociale samenhang in Zanddonk

Een onderzoek naar de sociale kwaliteit en de sociale agenda voor de wijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Waalwijk is een proefgemeente voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en stelt welzijn voorop in de vormgeving van deze nieuwe wet. De centrale positie van welzijn leidt tot bijzondere aandacht voor de sociale samenhang in de verschillende buurten en wijken. Als er sprake is van binding tussen buurtbewoners wordt er eerder een beroep op elkaar gedaan, en doen zij minder snel een beroep op zorg.

Dit rapport doet verslag van de onderzoeksresultaten over de sociale samenhang in de wijk Zanddonk. Er is een grootschalige enquête gehouden onder bewoners. De uitkomsten vormden mede de basis voor het opstellen van een wijkactieprogramma voor de wijk. Deze sociale agenda voor de wijk is in samenspraak met bewoners en professionals tot stand gekomen en biedt aanknopingspunten voor de invulling van de sociale pijler.

Zie ook Wmo to go. Dit is een gearchiveerde website.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Astrid Huygen
  • Peter van der Graaf
  • Esmy Kromontono

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: