Sociale netwerken, jeugdparticipatie en vrijwilligerswerk in Flevoland

Tussenrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Flevoland wil meer sociale kwaliteit. Die kwaliteit staat of valt met een toereikende sociale infrastructuur en de betrokkenheid van de Flevolanders bij allerlei zaken die de provincie voor jong en oud leefbaarder en aantrekkelijker kunnen maken. Het provinciebestuur wil zich hier de komende jaren voor inzetten.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt voor de provincie hoe het er met de betrokkenheid van de Flevolandse bevolking voorstaat. Deze tussenrapportage doet beknopt verslag van enkele markante uitkomsten van het onderzoek tot nu toe.

Flevolanders denken heel verschillend over hun provincie. Voor volwassen Flevolanders is het hier goed wonen. Jongeren vinden de provincie echter te saai en zien er te weinig toekomstperspectief. Een jeugdvriendelijker Flevoland kan deze verschillen overbruggen door kinderen en jongeren te betrekken bij allerhande projecten en activiteiten die hun leefsituatie kunnen verbeteren. Ook nieuwe immigranten verdienen meer aandacht. Door het opzetten van inburgeringsprojecten kunnen allochtone en autochtone nieuwkomers samen vertrouwd raken met de Flevolandse samenleving. Dit zou ook gunstig kunnen uitpakken voor het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk.

Onderzoekers

 • Henk Jan van Daal
 • Gui van Hooijdonk
 • Leo WillemsExtern

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: