Sociale activering in de Lopikerwaard

Een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor samenwerking en activering
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Sociale activering, ofwel het bevorderen van de maatschappelijke participatie bij mensen met een uitkering, staat volop in de belangstelling. Dat is in de steden zo, maar evengoed in het landelijk gebied.

In opdracht van de gemeente Lopik heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe sociale activering in deze gemeente gestalte krijgt. Er werden twee sporen gevolgd. Ten eerste werden concrete ervaringen opgedaan met de activering van fase 4-cliënten van het bureau Sociale Zaken in Lopik. De gemeente gebruikte de methode Activerend Interview om een groep fase 4-cliënten te activeren tot maatschappelijke participatie.

Het tweede spoor moest leiden naar een hecht samenwerkingsverband van gemeente en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk werd een actieplan ontwikkeld en uitgevoerd. Uit deze aanpak komt onder meer naar voren dat het activeringstraject in een plattelandsgemeente als de gemeente Lopik specifieke mogelijkheden en belemmeringen kent. Met de lessen die daaruit getrokken zijn kunnen andere plattelandsgemeenten hun voordeel doen.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: