Sociale activering door welzijnswerk

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-04

Sociale activering door welzijnswerk

Bestellen:
Stichting Partoer
Postbus 298
8901 BB Leeuwarden
T: 058 23 48 500
E: info@partoer.nl

Drs. Rob Lammerts

2004

76 pag. gratis

De kracht van het combineren van individuele en groepsactivering

‘Sociale activering in het perspectief van welzijnswerk’ is een procesbeschrijving van een driesporige aanpak voor sociale activering in Friesland. Het bijzondere van deze aanpak zit in de welzijnsbenadering: een combinatie van individuele en groepsgerichte activering met als doel de maatschappelijke participatie van fase 4-cliënten. Gekeken is hoe de kracht van het welzijnswerk optimaal benut kan worden. Die kracht ligt besloten in drie kernkwaliteiten: kennis van activering, het laagdrempelige karakter van het welzijnswerk en de samenhang tussen welzijnsactiviteiten en het doel van sociale activering. Voor dit proefproject is een samenwerkingsverband opgezet tussen de sociale diensten van de gemeenten Skartserlân en Weststellingwerf, de welzijnsinstellingen Miks Welzijn en Stichting Welzijn Weststellingwerf en het ROC Friesland College.

De publicatie volgt het pad dat een deelnemer aan sociale activering afloopt vanaf het eerste contactmoment met de welzijnsorganisatie tot het moment van afsluiting. Naast een beschouwing over het begrip sociale activering wordt ingegaan op de opzet en organisatie ervan, aangevuld met handreikingen en tips. Daarmee richt de publicatie zich zowel tot de bestaande praktijk van sociale activering in de twee betrokken gemeenten, als tot andere instellingen en personen die met deze werkwijze aan de slag willen.

Â

Onderzoekers

  • Drs. Rob Lammerts

Thema's