Sociaal investeren in Groenenhagen en Tuinenhoven

Resultaten, metingen en kansen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Halverwege de jaren negentig kwam het woon- en leefklimaat in Groenenhagen en Tuinenhoven onder druk te staan. Veel bewoners verlieten de wijk uit onvrede met de kwaliteit van de woningen. Om dit proces te keren ging in 2000 een grootscheepse herstructurering van start. Tegelijk stelde de deelgemeente IJsselmonde in samenwerking met woningcorporatie Woonbron en enkele andere betrokkenen een plan op voor een sociale investering. Dit plan had tot doel de sociale cohesie in de wijk te versterken en kansen te bieden aan bewoners die hulp nodig hebben in hun dagelijks leven.

Dit rapport bevat de uitkomsten van de quickscan die het Verwey-Jonker Instituut heeft gedaan naar de resultaten van het sociale investeringsplan. De gepleegde investering blijkt succes te hebben. Vijf jaar nadat het plan in uitvoering werd genomen zit de wijk weer in de lift. Om de resultaten te waarborgen wijst de quickscan ook op enkele aandachtspunten. Het is zaak de investeringen in het kinder- en jongerenwerk, maar ook die in het ouderenwerk te bestendigen. Onmisbaar daarbij is een gezamenlijk te ontwikkelen wijkvisie, die bovendien een impuls kan bieden aan de samenwerking op wijkniveau.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Lisanne Drost

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: