Slachtoffers van geweld binnen de publieke taak

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Deze publicatie bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar slachtoffers van verbaal en fysiek geweld onder werknemers met een publieke taak. Het onderzoek biedt inzicht in kenmerken van deze slachtoffers, hun ervaringen en hun persoonlijke normen in het omgaan met agressie en geweld. Dit is gerelateerd aan kenmerken van de organisaties en de organisatienormen.

Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop de werknemers en de organisaties met een publieke taak in de praktijk omgaan met verbaal en fysiek geweld. Preventie, training, nazorg en gedegen registratie blijken van belang om geweld tegen werknemers te voorkomen of om de gevolgen ervan te kunnen beperken. Hier valt voor veel organisaties nog winst te behalen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurde in het verlengde van een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar kenmerken van plegers van geweld tegen werknemers met een publieke taak en van publiek geweld.

Onderzoekers

  • Wouter Roeleveld
  • Inge Bakker

Thema's

Deel deze publicatie op: