Signaleren, corrigeren en activeren

Evaluatie aanpak jongerenoverlast gemeente Rheden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Om de overlast van jeugd op straat tegen te gaan begon de gemeente Rheden in 2009 met de pilot Pak(je)Kans. Eerst in Dieren en later in de gehele gemeente. De kern van de aanpak is het signaleren van problemen, corrigeren van normoverschrijdend gedrag en activeren van jongeren. Onder regie van de gemeente formuleren politie, jongerenwerk en hulpverlening samen een aanpak om de overlast terug te dringen.

Sinds 2011 zijn ook twee straatcoaches actief. Zij spreken de jeugd aan op hun gedrag en verdiepen zich in wat hen bezighoudt. De aanpak Pak(je)Kans lijkt vruchten af te werpen: uit gesprekken met professionals, bewoners en ondernemers blijkt dat zij minder overlast ervaren. Niettemin houdt de overlast door rondhangende jeugd op een aantal plekken nog steeds aan. In dit rapport evalueren we de aanpak in 2012 en kijken we in het bijzonder naar de inzet van de straatcoaches.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: