Schoolinternaat

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-01

Schoolinternaat

Drs. Henk Jan van Daal

Volledige tekst (pdf)

2001

ISBN 90 5830 148-6
41 pag.

Het Centrum: een bijdrage aan de integratie?

Op verzoek van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut een evaluatieonderzoek verricht naar Schoolinternaat Het Centrum. Het Centrum biedt Turkse jongens in de leeftijd van ongeveer 12 tot 17 jaar onderdak, sociale begeleiding, huiswerkbegeleiding en studieondersteuning. Het Centrum is vooral bedoeld voor jongens die het risico lopen op school minder te presteren dan tot hun mogelijkheden behoort. Doel van dit evaluatieonderzoek is om na te gaan of het internaat een bijdrage levert aan het (preventief) stedelijk jeugdbeleid en/of het onderwijsbeleid. Dit verslag gaat in op de achtergrond, filosofie, doelstelling, en werkwijze van Het Centrum. Vervolgens worden de resultaten van vier deelonderzoeken weergegeven, uitmondend in conclusies en discussiepunten.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creƫren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema