Schooladvies: tips voor ouders en onderwijsprofessionals

PublicatiesGepubliceerd op: 12-03-20
Het is voor ouders een grote stap als hun kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Welk schooladvies zal hun kind krijgen? Onduidelijkheden en vermoedens van vooroordelen en onderadvisering kunnen snel ontstaan, zeker bij ouders met een migratieachtergrond. Deze handreiking van Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft tips voor ouders en onderwijsprofessionals. Goede communicatie tussen ouders en onderwijsprofessionals is cruciaal als het gaat om het schooladvies. In de handreiking geven we zowel aan ouders als onderwijsprofessionals tips om dit goed te laten verlopen.

Voor ouders is het belangrijk helder te hebben hoe het schooladvies tot stand komt, en ook te weten wat ze zelf kunnen doen voor een passend schooladvies. Aan de orde komt ook wat je als ouder kan doen als je onderadvisering vermoedt, of als je het niet eens bent met het schooladvies.

Voor onderwijsprofessionals kan het lastig zijn om het gesprek over het schooladvies aan te gaan. Hoe ga je goed met ouders in gesprek en neem je angsten voor onderadvisering weg? Vertrouwen, duidelijke taal en heldere verwachtingen zijn hierin cruciaal. In de handreiking gaan we in op wat je kan doen om het proces rond het schooladvies en het gesprek daarover goed te laten verlopen.

ISBN 978-90-5830-987-7
6 pag.
2020

Download via KIS

Onderzoekers

 • Maaike van RooijenSenior onderzoeker

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: