Samenwerken met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering

Een onderzoek in de regio Gelderland-Zuid
PublicatiesGepubliceerd op: 30-11-17
Het Verwey-Jonker Instituut deed binnen drie gemeenten in de regio Gelderland-Zuid onderzoek naar de samenwerking met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. Dit zijn personen met gezag en/of een goede informatiepositie binnen lokale gemeenschappen. De onderzochte gemeenten werken al in meer of mindere mate samen met deze personen. Maar hoe verloopt die samenwerking en waar liggen nog kansen voor een intensivering van de samenwerking?

Uit interviews met sleutelfiguren, gemeenteambtenaren en andere professionals blijkt dat in de drie gemeenten een aantal sleutelfiguren zich met enthousiasme inzetten voor het verbinden van de gemeente met lokale gemeenschappen. Deze sleutelfiguren willen bijdragen aan een betere samenleving. De meeste van hen zijn dan ook blij met het laagdrempelige en persoonlijke contact dat ze hebben met de gemeente. Tegelijkertijd blijkt dat er nog kansen liggen voor meer samenwerking bij het tegengaan van radicalisering.

Deze rapportage geeft inzicht in hoe de huidige samenwerking met sleutelfiguren verloopt, wat succesfactoren zijn en waar nog kansen liggen voor een intensivering van de samenwerking. Tot slot biedt het rapport een aantal aanbevelingen op basis van de verbeterpunten die in alle drie de gemeenten naar voren zijn gebracht.

Onderzoekers

  • Rozetta Meijer
  • Jolijn Broekhuizen

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: