Samenhang in het jeugdbeleid in Nijkerk

Eindrapport
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft op verzoek van de gemeenteraad Nijkerk een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang in het jeugdbeleid in deze gemeente. De commissie heeft het onderzoek toegespitst op de samenhang of integraliteit in het jeugdbeleid, omdat dat een noodzakelijke voorwaarde is voor effectief en doelmatig beleid. Bovendien heeft de commissie de regiefunctie van de gemeenteraad centraal gesteld.

De twee centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • In hoeverre is in de periode 2005-2010 het jeugdbeleid van de gemeente Nijkerk te typeren als integraal?
  • In welke mate en op welke wijze is de gemeenteraad van Nijkerk in de periode 2005-2010 betrokken bij het jeugdbeleid, gezien vanuit de kaderstellende en controlerende taak van de raad?

Het onderzoek is uitgevoerd door Rob Gilsing, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, in samenwerking met dr. R. Gilsing.

Onderzoekers

  • Rob Gilsing

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: