Samen werken aan verantwoorde zorg in West-Brabant

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Op voorstel van het Landelijke Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector is door OZ zorgverzekeringen en het Regionale Patiënten/Consumenten Platform West-Brabant een regionale kwaliteitsconferentie gehouden. Een casuïstisch onderzoek naar opvallende effecten van regionaal kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten ging vooraf aan de conferentie en vormde het uitgangspunt voor de ‘mini-Leidschendamconferentie’.

Tijdens deze werkconferentie zijn door vertegenwoordigers van alle partijen in de zorg ervaringen uitgewisseld over de ontwikkeling en voortgang van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten. Ook zijn kansen en beperkingen bij de implementatie van landelijke afspraken naar voren gebracht. De conferentie had een interactief karakter; de uitkomsten ervan worden meegenomen in de vorm van aanbevelingen voor het regionale en het landelijke niveau.

Samen werken aan verantwoorde zorg bevat de resultaten van het casuïstisch onderzoek en het verslag van de West-Brabantse kwaliteitsbijeenkomst.
De kwaliteitsconferentie in West-Brabant is de derde in een reeks van regionale bijeenkomsten. Ook in Noord-Holland-Noord en Groningen zijn in 1998 kwaliteitsconferenties georganiseerd.

Onderzoekers

  • Anny de Gier

Thema's

Deel deze publicatie op: