Samen werken aan verantwoorde zorg in de regio Stedendriehoek

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-99

Samen werken aan verantwoorde zorg in de regio Stedendriehoek
Deze publicatie is helaas uitverkochtDr. Dick Oudenampsen
Drs. Margaret Brugman, Anny de Gier
199982 pag. €Â 5,00
Op 24 en 25 mei 2000 wordt er opnieuw een Leidschendamconferentie gehouden. Een belangrijk thema zal zijn de ontwikkeling van landelijke afspraken naar regionale implementatie. Tegen deze achtergrond vinden, op voorstel van het Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector, regionale kwaliteitsconferenties plaats. Deze hebben tot doel om alle partijen in de regio te stimuleren het gezamenlijk werken aan verantwoorde zorg (nog meer) gestalte te geven. En tevens om de landelijke Leidschendamconferentie mede voor te bereiden. De regie van deze bijeenkomsten is in handen van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform en de regionale zorgverzekeraar.


Een casuïstisch onderzoek naar opvallende effecten van regionaal kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten gaat vooraf aan elke kwaliteitsconferentie. De conferentie zelf heeft een interactief karakter. Vertegenwoordigers van alle partijen in de zorg wisselen ervaringen uit over de ontwikkeling en voortgang van kwaliteitsbeleid; kansen en beperking bij de implementatie van landelijke afspraken. De uitkomst van de regionale kwaliteitsconferentie wordt meegenomen in de vorm van aanbevelingen voor de regio en voor het landelijke niveau.


Deze bundel bevat de resultaten van het casuïstisch onderzoek en de verslaglegging van de kwaliteitsconferentie.Thema's

Delen dit artikel op: