Samen werken aan verantwoorde zorg in de regio Midden & Noordoost-Noord Brabant

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Op 24 en 25 mei 2000 werd er opnieuw een Leidschendamconferentie gehouden. Een belangrijk thema was de ontwikkeling van landelijke afspraken naar regionale implementatie. Tegen deze achtergrond vonden, op voorstel van het Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector, regionale kwaliteitsconferenties plaats. Deze hadden tot doel om alle partijen in de regio te stimuleren het gezamenlijk werken aan verantwoorde zorg (nog meer) gestalte te geven. En tevens om de landelijke Leidschendamconferentie mede voor te bereiden. De regie van deze bijeenkomsten was in handen van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform en de regionale zorgverzekeraar.

Een casuïstisch onderzoek naar opvallende effecten van regionaal kwaliteitsbeleid en kwaliteitsprojecten gaat vooraf aan elke kwaliteitsconferentie. De conferentie zelf heeft een interactief karakter. Vertegenwoordigers van alle partijen in de zorg wisselen ervaringen uit over de ontwikkeling en voortgang van kwaliteitsbeleid; kansen en beperking bij de implementatie van landelijke afspraken. De uitkomst van de regionale kwaliteitsconferentie wordt meegenomen in de vorm van aanbevelingen voor de regio en voor het landelijke niveau.

Onderzoekers

  • Anny de Gier

Thema's

Deel deze publicatie op: