Samen voor succes in armoedebestrijding: Alkmaar

Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 2010
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
2010 is het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en daarom doen dertig gemeenten in Nederland mee aan de Stedenestafette. Zij geven elkaar het stokje door: zij vragen met een manifestatie aandacht voor armoede op lokaal niveau en geven bekendheid aan lokale initiatieven. De Stedenestafette kwam tot stand op initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut.

Gemeenten krijgen door de Stedenestafette de gelegenheid om van elkaar te leren. Het gaat om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten behoeve van de minima. Om goed advies te kunnen geven, voert het Verwey-Jonker Instituut in alle deelnemende gemeenten een lokaal onderzoek uit. Het instituut inventariseert dan ook de wensen voor de lokale sociale toekomstagenda. Dit rapport gaat over het onderzoek en de agenda in Alkmaar.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: