Samen sterker: de integrale aanpak van het HAB-team

Evaluatie gezamenlijke aanpak HVO-Querido, Altra en Blijf Groep bij kwetsbare gezinnen in een omslagwoning of doorstroomwoning
PublicatiesGepubliceerd op: 15-02-22
Sinds 2018 werken professionals in Amsterdam van HVO-Querido, Altra en Blijf Groep intensief samen in teamverband. Cliënten van deze organisaties hebben vaak te maken met complexe problematiek en huiselijk geweld komt veel voor. In het ‘HAB-team’ worden hulpvragen integraal aangepakt vanuit verschillende expertises, om samen met het gezin te zorgen voor een veilig leef- en opvoedklimaat. Hierdoor moet uiteindelijk intergenerationele overdracht van problematiek, waaronder huiselijk geweld, afnemen. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een evaluatie uit, aan de hand van dertien casussen.

Professionals van het HAB-team kijken positief terug op de eerste twee jaar ‘HAB’. Zij leren van elkaar en halen veel werkplezier uit de expertises van de teamleden. De professionals zijn naaste collega’s geworden, ondanks dat zij bij verschillende organisaties werken. Zij waarderen de flexibiliteit die zij hebben vanuit het HAB-team om te doen wat nodig is, zonder aanvullende beschikking.

Als je er alleen in staat, heb je dezelfde diepgang niet.”
– HAB-professional

Ook gezinnen zijn positief: Het meest tevreden zijn zij over de kwaliteit van de hulp die zij ontvingen en de prettige en heldere communicatie met de HAB-teamleden. Cliënten merkten dat de HAB-teamleden van andere organisaties waren, maar zagen hier vooral de voordelen van in: er was meer kennis beschikbaar en meer hulp op maat mogelijk.

Ben wel blij geweest dat ze er alle drie waren. Ze pakken allemaal een ander deel van mijn leven aan.”
– moeder

De onderzoekers komen tot een aantal aanbevelingen. Allereerst: de HAB-werkwijze zou behouden moeten worden, omdat het bijdraagt aan laagdrempelige, meer integrale hulp aan kwetsbare gezinnen. De expertises van de verschillende partijen vullen elkaar aan, waardoor (verergering van) problematiek voorkomen wordt. Wel zou er geïnvesteerd moeten worden in de capaciteit en consistentie van de teams en moeten overdrachten en evaluaties meer gestructureerd verlopen. Tot slot misten professionals een gezamenlijk platform voor registraties, waardoor informatiedelen informeel verliep.

Onderzoekers

 • Maarten Kwakernaak
 • Noël KosterJunior onderzoeker

Met medewerking van

 • Esther Horrevorts

Thema's

 • Sociaal Domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: