Samen SchoolVeilig

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Arbo Unie en Verwey-Jonker Instituut hebben een nieuw instrument ontwikkeld voor het meten van sociale veiligheid op scholen. De aanpak is bestemd voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en heet: Samen SchoolVeilig. Samen SchoolVeilig zorgt zowel voor de veiligheidsanalyse als voor de toegepaste praktijk van risicomanagement binnen de school.

Wetenschappelijke veiligheidsanalyse

De (wetenschappelijke) analyse laat zien welke schoolspecifieke problematiek en risico- of beschermingsfactoren er spelen bij sociale veiligheid. Hoe staat de feitelijke veiligheid er voor? Hoe beleven leerklachten, ouders en leerlingen die? Draagt het pedagogisch klimaat op de school bij aan bijvoorbeeld het stimuleren van positief gedrag?

Sociaal netwerk

Het onderzoek beperkt zich niet tot de school zelf. De school is al met al geen eiland: met de leerlingen komt de samenleving de school binnen. Daarom omvat de analyse behalve de school ook het zorgnetwerk rondom de school. Denk aan andere scholen, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, de politie.

Schoolrapport met concrete handvatten

De school ontvangt de uiteindelijke analyse met vervolgadviezen in een handzaam schoolrapport. Dat legt de basis voor gefundeerde keuzes, concrete oplossingen en interventies. Arbo Unie begeleidt de school vervolgens bij het inrichten van het veranderingsproces. SchoolVeilig is een aanpak die kan rekenen op de steun van alle betrokkenen, waardoor de toegepaste preventie en oplossingsstrategieën kunnen beklijven.

Een papieren versie van de folder Samen SchoolVeilig is op te vragen bij Arbo Unie

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: