Samen met burgers zwerfafval aanpakken

Het waarom en hoe van samenwerking
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Een van de manieren om medewerking van burgers bij het tegengaan van zwerfafval te realiseren is door met ze samen te werken. Samenwerking bevordert draagvlak voor de gemeentelijke aanpak en stimuleert gedragsverandering bij burgers.

Deze rapportage biedt handvatten bij het structureren en uitvoeren van samenwerking met burgers in de zwerfafvalaanpak. Het dient als naslagwerk, handreiking en ideeënboek.

Om een indruk te geven van de vele mogelijkheden van samenwerking zijn in het laatste deel uitgebreide beschrijvingen opgenomen van negen praktijksituaties. Deze variëren van integrale aanpakken tot kleinschalige acties. De beschrijvingen zijn opgesteld door het Verwey-Jonker Instituut.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: