Ruimte voor zelforganisatie

Implicaties voor gemeenten. Wmo Essay 13.
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13


Dit essay bouwt voort op inzichten uit de publicatie Condities voor zelforganisatie, Wmo kenniscahier 18.


We zoomen hier in op wat het ruimte bieden aan zelforganisatie impliceert voor gemeenten. Gemeenten zijn volop bezig hun responsieve rol vorm te geven: hoe kunnen zij adequaat reageren op initiatie-ven uit de samenleving en wanneer is ondersteuning, uitnodi-ging of juist begrenzen nodig? We illustreren de mogelijkheden aan de hand van voorbeelden en we geven vijf uitgangspunten voor beleidsmakers. Met dit essay willen we inspiratie bieden voor gemeenten die werk maken van het zoeken naar een nieuwe invulling van hun positie in het sociale domein.Zie ook www.wmotogo.nlOnderzoekers

Thema's

Delen dit artikel op: