‘Ruim baan’ voor betekenisvol reclasseren

Van systeemgestuurd naar inhoudgestuurd
PublicatiesGepubliceerd op: 29-09-17
In de publieke sector streeft men steeds meer naar het leveren van maatwerk. Deze manier van denken laat zich onder andere zien in de jeugdzorg, wijkteams, het onderwijs en bij de politie. Ook in de volwassenenreclassering is deze ontwikkeling gaande. Onder de noemer ‘Ruim baan voor betekenisvol maatwerk’ wordt er bij reclassering meer rekening gehouden met omstandigheden en context van verdachten, slachtoffers en samenleving.

De vraag naar meer maatwerk bij de reclassering kwam onder andere vanuit het Openbaar Ministerie. Hier wordt tegenwoordig vaker ingezet op een contextgerichte, integrale aanpak. Dit vraagt meer flexibiliteit van de reclassering. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is in toenemende mate gericht op samenwerking met externe partners zoals gemeenten om re-integratie van gedetineerden te verbeteren. Van de reclassering wordt gevraagd om daarin te ondersteunen. Daarnaast brengen maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe doelgroepen met zich mee waar de reclassering mee wordt geconfronteerd. Dit zijn bijvoorbeeld doelgroepen rond radicalisering of verwarde personen. ‘Ruim baan voor maatwerk’ biedt de mogelijkheid om op deze veranderingen in te spelen. In 2016 ging Ruim baan van start. In dit rapport brengen wij in kaart welke veranderingen sindsdien in gang zijn gezet door meer ruimte te maken voor maatwerk.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: