Restorative Justice in cases of Domestic Violence 2

De behoeften van slachtoffers en daders voor bemiddeling na intiem partnergeweld
PublicatiesGepubliceerd op: 09-11-15
Dit is het tweede rapport in het kader van het Europese onderzoek ‘Restorative Justice in Cases of Domestic Violence’, uitgevoerd met subsidie van de Europese Unie. Een onderzoek naar de inzet van herstelrecht in huiselijk geweldzaken, voornamelijk via slachtoffer-daderbemiddeling. In dit deel, uitgevoerd in zes landen, stond het ‘intiem partnergeweld’ centraal.

Via interviews met de deelnemers werd duidelijk hoe zowel slachtoffers als daders de bemiddeling hebben ervaren, wat ze prettig vonden en welke verbeterpunten ze zagen. Ook kon uit deze gesprekken worden geconcludeerd hoe het proces van de bemiddeling verbeterd kan worden. De resultaten zijn in groepsgesprekken besproken met de professionals die doorverwijzen (o.a. politie, OM, slachtofferhulp) en met de begeleiders (mediators, bemiddelingsorganisaties etc.).

De onderzoeksresultaten leiden op termijn tot een praktijkgids met goede voorbeelden voor slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast worden de resultaten besproken op het eindcongres in Brussel op 26 januari 2016.

Kijk voor meer informatie het congres en inschrijving op de website van het European Forum for Restorative Justice.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: