Restorative Justice and Domestic Violence. A Guide for practitioners

A Guide for practitioners
PublicatiesGepubliceerd op: 28-01-16
Op 26 januari 2016 werd tijdens het seminar van het European Forum for Restorative Justice (EFRJ) deze Guide for practitioners overhandigd aan Sara Chrzanowska, Legal Officer van de Europese Commissie. Hiermee is dit grote Europese project rond herstelrecht bij slachtoffers van huiselijk geweld afgerond.

In de handreiking staan (minimum)richtlijnen voor herstelrecht in geval van geweld binnen intieme partnerrelaties beschreven. De meeste richtlijnen zijn ook bruikbaar in andere gevallen van huiselijk geweld, zoals geweld richting ouders, kinderen of tussen familieleden. In het eerste deel van de handreiking vindt u een toelichting op hoe het herstelrecht in geval van partnergeweld verschilt van geweld dat zich in de publieke sfeer afspeelt. In het tweede deel staan voor elke fase in het herstelproces concrete werkwijzen beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de training en supervisie van de mediators.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: