Reïntegratiewijzer 98-99

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
De re-integratiewijzer is gemaakt in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband van regionale arbeidsongeschiktenplatforms, het LSV/WAO. Het is een voortzetting van de re-integratie-atlas die wij vanaf 1992 voor het LSV/WAO verzorgen. De wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders van WAO-belangengroepen te ondersteunen. Maar ook anderen die in hun dagelijkse werk met vragen rondom de arbeidsongeschiktheidsregelingen en re-integratie te maken krijgen, kunnen profijt hebben van dit boekwerk.

De re-integratiewijzer biedt een overzicht van de sociale zekerheidswetten, uitvoeringsprocedures en re-integratie bevorderende maatregelen. Elk onderwerp wordt afgesloten met vragen en antwoorden. De re-integratiewijzer bevat ook tips die de spreekuurhouder kan doorgeven aan zijn klant. Er worden bijvoorbeeld tips gegeven over hoe men zich kan voorbereiden op een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling (je kunt ook iemand meenemen naar het spreekuur van de arts en arbeidsdeskundige), hoe men kan solliciteren (moet ik mijn handicap of ziekte wel of niet vermelden?) en tal van andere tips (met een aanpassing kunt u het werk misschien wel volhouden, probeer dat voor elkaar te krijgen; u heeft recht op ontslagbescherming en aangepast werk, dus hou de vacatures binnen het bedrijf in de gaten; vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk).

Met de re-integratiewijzer hebben de auteurs een verhaal willen neerzetten waar spreekuurhouders mee uit de voeten kunnen. Geen succesverhaal over hoeveel mogelijkheden er allemaal zijn (‘als je maar wilt dan lukt het wel’), maar een verhaal dat vertrekt vanuit de problemen waarmee mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering het spreekuur bezoeken. Mensen bezoeken het spreekuur maar heel zelden met de vraag: ‘Hoe kom ik weer aan het werk?’ maar veel vaker met een probleem: ‘De bedrijfsarts zegt dat ik weer kan werken, maar ik voel me te ziek’ of het omgekeerde: ‘Ik zou graag weer werken, maar volgens de bedrijfsarts ben ik nog te ziek’. Een spreekuurhouder helpt mensen op weg door begrip te hebben voor hun probleem en met hun klant mee te denken over wat hij zelf graag zou willen en kunnen (los van het oordeel van instanties). Op deze wijze willen we eraan bijdragen mensen in staat te stellen hun eigen plan te trekken.

Onderzoekers

  • Caroline Rietbergen

Thema's

Deel deze publicatie op: