Reïntegratie en de eigen kracht van WAO-ers

Evaluatie van cursussen beroepenoriëntatie voor arbeidsongeschikten, onderzoek in opdracht van het Provinciaal Utrechts WAO-Beraad
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Arbeidsongeschikten die deelnemen aan een dergelijke cursus ontwikkelen perspectieven voor hun toekomst, worden actiever en een aantal van hen zet tijdens of direct na afloop van de cursus stappen richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk of wordt anderzijds actief. Deze trend blijkt zich na afloop van de cursus voort te zetten, waardoor op termijn meer cursisten reïntegreren.

Het Provinciaal Utrechts WAO-Beraad (PUWB), een provinciale belangenvereniging voor arbeidsongeschikten is de eerste geweest die de cursus beroepenoriëntatie voor arbeidsongeschikten heeft ontwikkeld en gegeven. Sinds 1989 is de cursus op verschillende plaatsen, zowel in de provincie Utrecht als daarbuiten en door verschillende organisaties gegeven. In plaats van zich alleen te richten op werkhervatting, wordt in de cursus gewerkt naar terugkeer van arbeidsongeschikten in het maatschappelijk leven. Dik kan zowel in betaald- als onbetaald werk zijn, maar ook het starten met nieuwe activiteiten kan daaronder vallen. De beleving, ideeën en kracht van arbeidsongeschikten zelf vormen het uitgangspunt van de cursus, waarmee zij degenen zij die bepalen welke (reIntegratie)-activiteiten zij ondernemen en in welk tempo zij dat doen.

In dit onderzoeksrapport wordt de cursus beroepenoriëntatie beschreven en worden een aantal van deze cursussen onderling vergeleken. Uitgangspunt bij die beschrijving en vergelijking vormen de begrippen integratie, selectie en activering. Ook wordt de onafhankelijke positie van de organisatoren van de cursussen belicht. er blijken goede redenen te zijn om de cursus los van de uitvoeringsorganisaties te geven. Meer erkenning voor dit werk zou de kwaliteit ervan nog kunnen verhogen.

Onderzoekers

  • P. Kruiswijk

Thema's

Deel deze publicatie op: