Radicalisering voorkomen en tegengaan

Vier voorbeelden van aanpakken uit de praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 02-05-17
Professionals bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken met radicalisering. Praktijkvoorbeelden over zij hoe radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan, blijken vaak lastig vindbaar. Deze publicatie beschrijft vier uiteenlopende aanpakken die inzicht geven in geleerde lessen uit de praktijk.

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Vijf van deze interventies (DIAMANT, Bondgenoten, Vechten voor Vrede, Hulplijn Radicalisering en Weerbaar Opvoeden) zijn inmiddels versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties en gemeenten ermee aan de slag kunnen.

In aanvulling hierop beschrijft KIS nu vier nieuwe praktijkvoorbeelden. Dit zijn de campagne Dare to be Grey, de training Omgaan met extreme idealen, de Roadshow Persvrijheid en een training voor sleutelfiguren binnen de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap.

De vier praktijkvoorbeelden richten zich op uiteenlopende doelgroepen, hebben diverse doelstellingen en maken gebruik van verschillende methoden. Het doel van de publicatie is om inzichtelijk te maken welke interventies professionals zoal toepassen om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. De selectie van praktijkvoorbeelden heeft nadrukkelijk niet plaatsgevonden op basis van (bewezen) effectiviteit.

 

ISBN 978-90-5830-812-2
2017

Download via KIS

Onderzoekers

 • Rozetta Meijer

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: