Quickscan Sociaal investeren in de Beverwaard

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Halverwege de jaren negentig kwam het woon- en leefklimaat in de Beverwaard onder druk te staan. Verloedering en verpaupering deden hun intrede in de toen nog maar vijftien jaar oude wijk. De deelgemeente IJsselmonde stelde, samen met woningcorporaties WoonbronMaasoevers en de Nieuwe Unie, de Integrale Wijkaanpak Beverwaard op. De aanpak, waarin ook een Sociaal Investeringsplan is opgenomen, richt zich op de versterking van de ruimtelijke, economische en sociale pijlers van de Beverwaard.

Dit rapport bevat de uitkomsten van de quickscan die het Verwey-Jonker Instituut heeft gedaan naar de resultaten van het Sociaal Investeringsplan. De gepleegde investering blijkt succes te hebben. Vijf jaar nadat het plan in uitvoering werd genomen zit de wijk weer in de lift. De verbeteringen zijn zichtbaar op twee gebieden. Als eerste zijn de relaties tussen bewoners onderling en nog meer die tussen jongeren en ouderen verbeterd, en participeren bewoners meer in wijkactiviteiten. Als tweede is de sociale infrastructuur versterkt. Er komen nieuwe vormen van zelforganisatie onder allochtone bewoners, er is een zorgnetwerk ontstaan en er is een nieuw activiteitenaanbod voor kinderen en tieners.

Om de resultaten te waarborgen wijst de quickscan ook op enkele aandachtspunten. Het is zaak de investeringen in het kinder- en tienerwerk te bestendigen. Daarnaast blijft het belang van een welzijnsvisie op de wijk groot, mits die gefundeerd is op een empirische analyse van de participatie van bewoners.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Rob Lammerts

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: