Quick scans informatieve dienstverlening

Overheidsloket 2000 zorg & welzijn
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
Het Loket Zorg & Welzijn is een project van het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het Overheidsloket 2000. De activiteiten in het Loket Zorg & Welzijn zijn gericht op informatieve dienstverlening met een optimaal gebruik van Informatie en Communicatie Technologie.

In het kader van Loket Zorg en Welzijn wordt een doorlopende validatie opgezet van vraagpatronen. Dit omvat onder meer een analyse van welke vragen in welke mate in de praktijk samen voorkomen (in een patroon), waar deze vragen gesteld worden en hoe ze in de praktijk afgehandeld worden. In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste traject: een probleemverkenning en twee quick scans naar vraagpatronen en informatieproducten van reeds bestaande loketten op het gebied van zorg en welzijn. In de quick scans zijn tot nu toe ongeveer 3000 websites en aanverwante informatieproducten gevonden. Om de hoeveelheid informatie hanteerbaar te houden en het updaten te vergemakkelijken is besloten een database te ontwikkelen. Deze database is op cd-rom bijgevoegd aan dit rapport.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff
  • William Goossen

In samenwerking met

W. Goossen

Thema's

Deel deze publicatie op: